Stanica technickej kontroly Žilina | STK Miko, s.r.o.

Stanica technickej kontroly

Vykonávame  technické kontroly na všetky kategórie vozidiel – motocykle, osobné, nákladné, špeciálne vozidlá, traktory , bus, prívesy, návesy, pracovné stroje.

pracovisko emisnej kontroly Žilina | STK Miko, s.r.o.

Pracovisko emisnej kontroly

Vykonávame emisné kontroly na všetky kategórie vozidiel a všetky druhy emisných systémov.

pracovisko kontroly originality | STK Miko, s.r.o.

Pracovisko kontroly originality

Vykonávame kontroly originality na všetky kategórie vozidiel a pracovné stroje.

Vyrážame pridelené náhradné VIN čísla.

Stanica technickej kontroly Žilina | STK Miko, s.r.o.

Stanica technickej kontroly

Vykonávame  technické kontroly na všetky kategórie vozidiel – motocykle, osobné, nákladné, špeciálne vozidlá, traktory , bus, prívesy, návesy, pracovné stroje.

pracovisko emisnej kontroly Žilina | STK Miko, s.r.o.

Pracovisko emisnej kontroly

Vykonávame emisné kontroly na všetky kategórie vozidiel a všetky druhy emisných systémov.

pracovisko kontroly originality | STK Miko, s.r.o.

Pracovisko kontroly originality

Vykonávame kontroly originality na všetky kategórie vozidiel a pracovné stroje.

Vyrážame pridelené náhradné VIN čísla.

STK-MIKO,s.r.o.

Adresa pracoviska:
Rosinská cesta 7

010 08 Žilina

Príjem STK: 041/5651 942
Mobil: 0910123 226
E-mail: miko@stkmiko.sk

Pristavenie na TK, EK, KO

Pondelok: 7:00-14:30
Utorok: 7:00-14:30
Streda: 7:00-15:30
Štvrtok: 7:00-14:30
Piatok: 7:00-13:30

OVERENIE TACHOGRAFU ŽILINA

V budove STK sa nachádza taktiež servis tachografov.
Chovanec – servis tachografov Martin, stredisko Žilina

Mobil: 0915 878 651
Telefón: 043/4220745

Pondelok: 7:00 – 15:30
Utorok: 7:00 – 15:30
Streda: 7:00 – 15:30
Štvrtok: 7:00 – 15:30
Piatok: 7:00 – 15:30

Pozrite si stránku kontaktných informácii!